γέννας

γέννᾱς , γέννα
descent
fem acc pl
γέννᾱς , γέννα
descent
fem gen sg (doric aeolic)
γέννᾱς , γέννα
descent
fem acc pl
γέννᾱς , γέννα
descent
fem gen sg (doric aeolic)
γέννᾱς , γέννας
mother's brother
masc acc pl
γέννᾱς , γέννας
mother's brother
masc nom sg (epic doric aeolic)
γέννᾱς , γεννάω
beget
imperf ind act 2nd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • γεννᾷς — γεννάω beget pres subj act 2nd sg γεννάω beget pres ind act 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γεννᾶις — γεννᾷς , γεννάω beget pres subj act 2nd sg γεννᾷς , γεννάω beget pres ind act 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γέννω — γέννας mother s brother masc gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γέννα — γέννᾱ , γέννα descent fem nom/voc/acc dual γέννα descent fem nom/voc sg γέννᾱ , γέννα descent fem nom/voc/acc dual γέννᾱ , γέννα descent fem nom/voc sg (doric aeolic) γέννᾱ , γέννας mother s brother masc nom/voc/acc dual γέννας mother s… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • АЛАСТОР —    • Άλάστωρ,          «дух мщения» представление, возникшее в народном веровании, но особенно развитое трагиками. У Эсхила А. является как δαίμων γέννας, как демон искуситель, непрерывно действующий в судьбах известного рода: так, в роде Атридов …   Реальный словарь классических древностей

  • γένναι — γέννα descent fem nom/voc pl γέννᾱͅ , γέννα descent fem dat sg (doric aeolic) γέννα descent fem nom/voc pl γέννᾱͅ , γέννα descent fem dat sg (doric aeolic) γέννας mother s brother masc nom/voc pl γέννᾱͅ , γέννας mother s brother masc dat sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γένναν — γέννα descent fem acc sg γέννᾱν , γέννα descent fem acc sg (doric aeolic) γέννᾱν , γέννας mother s brother masc acc sg (epic doric aeolic) γέννας mother s brother masc acc sg γέννᾱν , γεννάω beget imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) γέννᾱν …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γέννᾳ — γένναι , γέννα descent fem nom/voc pl γέννᾱͅ , γέννα descent fem dat sg (doric aeolic) γένναι , γέννα descent fem nom/voc pl γέννᾱͅ , γέννα descent fem dat sg (doric aeolic) γένναι , γέννας mother s brother masc nom/voc pl γέννᾱͅ , γέννας mother… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Аластор — (Άλάστωρ) в греческой мифологии дух мщения. Представление об А., возникшее в народном веровании, особенно развито трагиками. У Эсхила А. является демоном искусителем (δαίμων γέννας), непрерывно действующим в судьбах известного рода. Так, в роде… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Демон — (δαίμων) βообще означает (в классич. литер.) деятеля, обладающего сверхчеловеческой силой, принадлежащего к невидимому миру и имеющего влияние на жизнь и судьбу людей; между δαίμων θ θεός οриблизительно такое же отношение, как между лат. numen и… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.